Teknisk endring i krav til overhøyde. LHF18 beslaget kalles nå LHF19 beslag. Fortsatt samme beslaget, men vi ser at i enkelt tilfeller er marginene for små til at det går med kun 18 cm fri overhøyde.