GULVFORHØYNINGSLIST

Leddporten monteres ca. 15-20 cm inn fra garasjens front. Hvis en ikke tar hensyn til at gulvet skal skråne utover vil regnvann (slagregn) som treffer porten trenge inn i garasjen. Gulvforhøyningslisten forhindrer dette.
Listen levers i flere standard lengder med tilhørende lim.