GUMMITETNINGSLIST

Ved kraftig vind og regn har vann lett for å trenge inn under porten for så å bli liggende på gulvet i garasjen.
For å hindre dette kan det monteres gummilist til underkant av porten.